Onze verkoopsvoorwaarden

1. Foto’s, afbeeldingen

De foto’s en afbeeldingen gebruikt op de website kunnen afwijken van het originele. De afbeeldingen en foto’s zijn dus niet bindend.

2. Prijzen

De prijzen op de website zijn richtprijzen. De prijzen zijn onder voorbehoud, uitputting voorraad en eventuele drukfouten. De prijzen zijn inclusief btw en exclusief recupel, bebat of andere taksen. De standaard recupel prijzen worden gehanteerd zoals deze zijn voorgeschreven op http://www.recupel.be

3. Bestelling, betaling

Na ontvangst van uw bestelling wordt door ons een definitieve bestelbon opgemaakt. De betaling dient te gebeuren bij het aanvaarden van deze bestelbon. Een bestelling wordt door ons alleen aanvaard na ontvangst van het volledige bedrag. Wij aanvaarden geen cheques. Dit betekent dat wij een bestelling slechts aanvaarden als het totaalbedrag van de bestelling op onze rekening staat.

4. Levering, leveringskosten

Wij bezorgen u de goederen per koerier. De verzendkosten per land:
België: €6.95 boven €50 GRATIS
Nederland: €7.95 boven €50 GRATIS
Andere Landen: €9.95 boven €75 GRATIS.

Kosten voor spoedbestellingen zijn altijd ten laste van de klant.
Alle zendingen reizen op risico van de bestemmeling. Inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de apparatuur wordt opgesteld zijn ten laste van de klant, die aansprakelijk is voor alle schade aan de apparatuur , evenals voor bijkomende kosten opgelopen door ledshoponline.be, als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan. ledshoponline.be is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort tekomen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ledshoponline.be. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Uw bestelling zullen we met de nodige zorg uitvoeren. Indien de levering vertraging oploopt of niet uitvoerbaar blijkt, dan zullen wij u eveneens inlichten.

5. Annulaties, terugname van goederen, verzaakrecht bij ons 30 dagen bedenktermijn

Bij annulatie voor onbepaalde reden, gelieve dit te mailen naar ons.

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u niet tevreden bent over één of meerdere ontvangen producten. Indien dit het geval is mag het product altijd terug, in de originele staat en verpakking.

Ledshoponline.be hanteert immers een bedenktermijn van 30 dagen. Bij pro klanten met btw nummer hanteren we 14 dagen. Binnen dit termijn mag u het bestelde product bekijken, zoals u het ook in de winkel zou doen. Het product mag dus uit de verpakking worden gehaald om het te bekijken Wanneer het product niet meer compleet is of er zichtbaar gebruikt uitziet, kunnen we het helaas niet terugnemen. Bij twijfel hierover adviseren we altijd contact met ons op te nemen, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Ook bij retour omruiling nemen we de producten niet meer terug.

Retourneer je een product dat betaald is met ecocheques? Dan krijg je van ons geen geld, maar een shoptegoed terug. Daarmee kan je een ander product aanschaffen op onze webshop. Alleen onze klantenservice kan het shoptegoed voor je toepassen. Neem contact met ons op wanneer je iets wilt bestellen om het tegoed te verrekenen.

6. Garantie

Ieder product in ons assortiment heeft standaard 2 jaar garantie.
Sommige producten hebben een langere garantieperiode.
De garantie periode kan je terugvinden bij de product beschrijving op onze site.

Indien problemen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig gebruik en/of installatie of wanneer het probleem door van buiten komende oorzaken is ontstaan is de garantie niet meer van toepassing.
Let op voor gesloten armaturen, dit kan de levensduur van een LED lamp drastisch laten verminderen.

Je kunt geen aanspraak maken op garantie indien:

– defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud,
– als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden,
– als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt,
– door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen,
– beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
– bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke,
– oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven,
– blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
– garantie op voedingen geldt enkel als deze gebruikt worden voor LED producten die bij Yarled – LEDshoponline zijn aangekocht,
– kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed.

7. Terugsturen

Terugzending procedure: het factuurnummer moet duidelijk genoteerd zijn op de terugzending verpakking. Terugzendingen zonder factuurnummer en een kopie van de originele factuur worden niet aanvaard. De goederen moeten worden teruggestuurd in hun originele niet-geopende verpakking, met alle kabels, voedingen en accessoires, binnen de 30 dagen na levering. Onvolledige producten worden niet aanvaard. Alle verzending- en behandelingskosten moeten vooraf door de klant worden betaald. Wij aanvaarden geen levering onder rembours

Gelieve uw pakket terug te sturen naar:
Ledshoponline – Tom Noreilde
Mussestraat 16
8553 Otegem
België